KONTAKTUJTE NÁS

Buresapartneri.cz 2023

Konečné vyúčtování 

pro majitele

Konečné vyúčtování 
pro majitele

1. Zúčtovací období

2. Podklady

3. Výpočet jednotkové ceny

4. Výpočet nákladů za elektřinu

5. Výpočet nákladů za studenou vodu

6. Výpočet nákladů za teplou vodu

7. Výpočet nákladů za teplo

8. Výpočet nákladů za plyn

9. Sekce Ostatní

10. Vaše zálohy X zálohy dodavatelům

Účtovací období je shodné s platností podnájemní smlouvy, vyúčtování provádíme na základě reálné spotřeby podnájemníka.

Podkladem pro získání spotřeby jsou odečty měřidel – počáteční při předání bytu (nebo konečný stav z posledního vyúčtování) a konečný při převzetí bytu zpět od podnájemníka.

Jednotkové ceny si vypočítáme z aktuálně dostupných podkladů (faktura ze elektřinu, faktura za plyn, vyúčtování SVJ – voda, teplo, položka ostatní), není pro nás podstatný samotný výsledek faktury (výše přeplatku nebo nedoplatku) nebo výše uhrazených záloh – to jsou vaše zálohy a váš výsledek vyúčtování.

Při výpočtu nákladů za elektřinu si vypočítáme z faktury jednotkovou cenu za kWh (celkovou částku na faktuře dělíme celkovou spotřebou v kWh) – tuto jednotkou cenu násobíme skutečnou spotřebou podnájemníka.

Při výpočtu nákladů za studenou vodu si vypočítáme z vyúčtování SVJ jednotkovou cenu za m3 (celkovou částku na vyúčtování od SVJ za studenou vodu dělíme celkovou spotřebou studené vody v m3) – tuto jednotkovou cenu násobíme skutečnou spotřebou podnájemníka.

Při výpočtu nákladů za teplou vodu si vypočítáme z vyúčtování SVJ jednotkou cenu za m3 (celkovou částku na vyúčtování od SVJ za teplou vodu a ohřev teplé vody dělíme celkovou spotřebou teplé vody/nebo studené vody pro ohřev teplé vody v m3) – tuto jednotkovou cenu násobíme skutečnou spotřebou podnájemníka.

Při výpočtu nákladů za plyn si vypočítáme z faktury jednotkovou cenu za m3 (celkovou částku na faktuře dělíme celkovou nepřepočtenou spotřebou v m3) – tuto jednotkovou cenu násobíme skutečnou spotřebou podnájemníka (plynoměry ukazují spotřebu v m3).

Položka ostatní obsahuje všechny ostatní služby dle rozpisu bytového domu kromě fondu oprav, správy domu a pojištění domu – společnou elektřinu v domě, osvětlení v domě, výtah, odvoz odpadu, garáž, internet, recepci, úklid, režie, pult požární ochrany, drobné opravy v domě apod. – záleží, co vše daná nemovitost nabízí – náklady za tyto položky vydělíme počtem dnů, na které se vyúčtování SVJ vztahuje. Tím získáme jednotkovou cenu za odbydlený den – tuto jednotkovou cenu pak násobíme skutečně odbydlenými dny podnájemníka.

Vaše zálohy nemusí být ve stejné výši jako zálohy, které hradí podnájemník.

Společnost Bureš & partneři s.r.o. a Nemovitosti na investice s.r.o. si vyhrazují právo na změnu interních postupů či aktualizaci v případě změny zákona a jiné.

Andrea Novotná
vedoucí oddělení vyúčtování
andrea.novotna@nemovitostinainvestice.cz

CZEN

Je shodné s platností vaší podnájemní smlouvy, vyúčtování provádíme na základě reálné spotřeby podnájemníka.

Podkladem pro získání spotřeby jsou odečty měřidel – počáteční při předání bytu (nebo konečný stav z posledního vyúčtování) a konečný při převzetí bytu zpět od podnájemníka.

Jednotkové ceny si vypočítáme z aktuálně dostupných podkladů (faktura ze elektřinu, faktura za plyn, vyúčtování SVJ – voda, teplo, položka ostatní), není pro nás podstatný samotný výsledek faktury (výše přeplatku nebo nedoplatku) nebo výše uhrazených záloh – to jsou vaše zálohy a váš výsledek vyúčtování.

Při výpočtu nákladů za elektřinu si vypočítáme z faktury jednotkovou cenu za kWh (celkovou částku na faktuře dělíme celkovou spotřebou v kWh) – tuto jednotkou cenu násobíme skutečnou spotřebou podnájemníka.

Při výpočtu nákladů za studenou vodu si vypočítáme z vyúčtování SVJ jednotkovou cenu za m3 (celkovou částku na vyúčtování od SVJ za studenou vodu dělíme celkovou spotřebou studené vody v m3) – tuto jednotkovou cenu násobíme skutečnou spotřebou podnájemníka.

Při výpočtu nákladů za teplou vodu si vypočítáme z vyúčtování SVJ jednotkou cenu za m3 (celkovou částku na vyúčtování od SVJ za teplou vodu a ohřev teplé vody dělíme celkovou spotřebou teplé vody/nebo studené vody pro ohřev teplé vody v m3) – tuto jednotkovou cenu násobíme skutečnou spotřebou podnájemníka.

Při výpočtu nákladů za plyn si vypočítáme z faktury jednotkovou cenu za m3 (celkovou částku na faktuře dělíme celkovou nepřepočtenou spotřebou v m3) – tuto jednotkovou cenu násobíme skutečnou spotřebou podnájemníka (plynoměry ukazují spotřebu v m3).

Položka ostatní obsahuje všechny ostatní služby dle rozpisu bytového domu kromě fondu oprav, správy domu a pojištění domu – společnou elektřinu v domě, osvětlení v domě, výtah, odvoz odpadu, garáž, internet, recepci, úklid, režie, pult požární ochrany, drobné opravy v domě apod. – záleží, co vše daná nemovitost nabízí – náklady za tyto položky vydělíme počtem dnů, na které se vyúčtování SVJ vztahuje. Tím získáme jednotkovou cenu za odbydlený den – tuto jednotkovou cenu pak násobíme skutečně odbydlenými dny podnájemníka.

Vaše zálohy nemusí být ve stejné výši jako zálohy, které hradí podnájemník.

3. Výpočet jednotkové ceny

4. Výpočet nákladů za elektřinu

5. Výpočet nákladů za studenou vodu

6. Výpočet nákladů za teplou vodu

7. Výpočet nákladů za teplo

8. Výpočet nákladů za plyn

10. Vaše zálohy X zálohy dodavatelům

Další informace

  • Zálohy podnájemníka nemusí být ve stejné výši jako zálohy, které majitel hradí dodavatelům.
  • Vycházíme z vyúčtování SVJ za celý předchozí kalendářní rok, které je k dispozici dle zákona k 30.4. následujícího roku. Na základě této skutečnosti a dle podnájemní smlouvy čl. 6 odst. 6.5 si ponecháváme při ukončení pronájmu podnájemníka případný přeplatek nebo část rezervy z kauce jako depozit na přeúčtování dle vyúčtování SVJ za období, na které byla skutečně uzavřena podnájemní smlouva.
  • Příklad: Byt si podnájemník pronajímá v období 05/2021 – 04/2022. Po opuštění bytu mu v 05/2022 připravíme vyúčtování na základě podkladů za rok 2021 a necháme si depozit na přeúčtování, které proběhne přibližně v květnu 2023 (mohou se přeúčtovávat všechny zúčtovatelné položky – elektřina, plyn, voda, teplo, ostatní).
  • Z kauce můžeme podnájemníkovi odečíst částky jako například náklady spojené s opravou, výmalbou či úklidem bytu, pokud nebyl řádně předán.

Další informace

  • Zálohy podnájemníka nemusí být ve stejné výši jako zálohy, které majitel hradí dodavatelům.
  • Vycházíme z vyúčtování SVJ za celý předchozí kalendářní rok, které je k dispozici dle zákona k 30.04. následujícího roku. Na základě této skutečnosti a dle podnájemní smlouvy čl. 6 odst. 6.5 si ponecháváme při ukončení pronájmu podnájemníka případný přeplatek nebo část rezervy z kauce jako depozit na přeúčtování dle vyúčtování SVJ za období, na které byla skutečně uzavřena podnájemní smlouva.
  • Příklad: Byt si podnájemník pronajímá v období 05/2021 – 04/2022. Po opuštění bytu mu v 05/2022 připravíme vyúčtování na základě podkladů za rok 2021 a necháme si depozit na přeúčtování, které proběhne přibližně v květnu 2023 (mohou se přeúčtovávat všechny zúčtovatelné položky – elektřina, plyn, voda, teplo, ostatní).
  • Z kauce můžeme podnájemníkovi odečíst částky jako například náklady spojené s opravou, výmalbou či úklidem bytu, pokud nebyl řádně předán.